Weidenbaum - Salix

Weidenbaum - Salix

Doblhoffpark - Baden bei Wien